Flipday

Not Alone deltog i Flipday i Uppsala och kom på en delad tredjeplats.