Inuse UX Award

Not Alone får hedersomnämnande vid tävlingen i user experience arrangerad av InUse.

 

”Utöver vinnaren utsågs två hederspris. Ett av dem gick till Not Alone, från början ett UF-företag som nu ombildats till AB. Motiveringen löd: Det här är appen som inga användare borde behöva använda. Om vi kunde komma åt grundproblemet och

göra det möjligt för alla att röra sig tryggt varsomhelst och närsomhelst. Men i brist på den lösningen är NotAlone ett viktigt bidrag till att skapa en lite tryggare miljö för många – dessvärre, alltför många – människor.”

 

           ux in use heders