Kick-off för årets UF

Not Alone deltar i UF kick-offen i Universitetsaulan.