Not Alone har påbörjat inspelning av instruktions- och reklamfilm.

Not Alone har börjat spela in en film med instruktioner till appen. Vi spelar också in en reklamfilm som skall användas i olika mediesammanhang.