Not Alone på Kickstarter

Not Alone kör kampanj på Kickstarter!

Status i Maj: Kampanjen har nu fullföljts och tyvärr kan vi meddela att vi inte uppnådde de nivåer som Kickstarter krävde för att kampanjen skulle gå i lås. Vi vill tacka alla som velat bidra och beklagar verkligen detta. Vill ni stötta oss eller bidra på något kreativt sätt så kontakta oss direkt istället. Se flik kontakt.