Sekretesspolicy

1 Sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) samt de separata kompletterande allmänna villkoren (”Allmänna villkor”) gäller webbplatsen för Not Alone, de mobila applikationerna och relaterade tjänster (”Tjänster”) till Not Alone och förklarar hur personlig information samlas in, används, delges och skyddas av Not Alone.

Om ändringar görs i denna sekretesspolicy kommer den reviderade sekretesspolicyn att publiceras på Not Alones hemsida. Du godkänner den reviderade sekretesspolicyn genom att fortsätta använda Not Alones tjänster. Not Alone har rätt att ändra denna sekretesspolicy när som helst.

Användningen av Not Alones tjänster kräver godkännande av dessa villkor samt separat sekretesspolicy. Genom att använda någon av Not Alones tjänster accepterar du dessa villkor.

Allmänt

Not Alone AB, 559024-1534, Uppsala (”Not Alone”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder Not Alones tjänster, använder våra appar (”våra Tjänster) eller besöker vår webbplats. Sekretesspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

Observera att våra Tjänster kan innehålla länkar till eller från andra webbplatser som tillhör våra samarbetspartner eller annonsörer. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part är det viktigt att du vet att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte kan ta på oss något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut några personuppgifter till dem.

2 Information insamlad av Not Alone. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?
Vid användning av Not Alones tjänster kan du delge oss personuppgifter som enligt denna sekretesspolicy innebär information som personligen identifierar dig, t.ex. ditt namn, lösenord, e-postadress, de kontakter du anger med namn och telefonnummer eller annan personligt identifierbar information som du väljer att ge oss direkt eller via ditt Facebook-konto.

Personlig information lagras då användaren är registrerad hos Not Alone. När användaren avslutar sitt konto hos Not Alone raderas den personliga informationen.

Du accepterar att Not Alone samlar in, lagrar och analyserar positionsdata från din telefon och det nätverk som telefonen är ansluten till på Not Alones server. Detta är nödvändigt för att tjänsten ska fungera på avsett vis och kunna förse dig med tjänstens funktioner. Positionsdata sparas bara när du larmar med tjänsten, positioner som lagras är endast relaterat till detta.
Vad händer om du ansluter ditt sociala nätverk till våra Tjänster?

Du kan ansluta till delar av våra Tjänster med ett socialt nätverkskonto, såsom ett Facebook-konto, t.ex. när du skapar ett konto för våra Tjänster. Om du väljer att ansluta till våra Tjänster med ett socialt nätverkskonto samlar vi in vissa uppgifter om detta konto för de ändamål som beskrivs under rubriken ”Varför samlar vi in dina personuppgifter?”. Vi samlar bara in uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra de tjänster du efterfrågar när du loggar in med ditt sociala nätverkskonto.

Observera att den här sekretesspolicyn inte gäller när du använder tjänsterna på ditt sociala nätverkskonto. När du använder dem gäller istället den sekretesspolicyn och andra policyer som utges av de företag som tillhandahåller dem.

3 Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter
Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. A) För vårt avtalsförhållandes skull, dvs för att du ska kunna ladda ner och använda tjänsten:
 • I samband med att du laddar ned tjänsten och använder den godkänner du de allmänna villkoren och denna sekretesspolicy explicit. Eller när du beställer premiumtjänster av oss. Detta utgör vår avtalsgrund för att lagra och behandla data om dig enligt ovan.
 • För att kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig.
 • För att administrera dina köp och för att hantera betalningar för dina beställningar och ditt användande.
 • För att skicka mobila push-meddelanden till dig om du vill få aktuell information.
 • För att du ska kunna använda våra appar genom sociala medier, förutsatt att du väljer att använda dem i dina säkerhetsinställningar. Detta kan exempelvis innebära att du väljer att använda Facebook som autentiseringsmetod.
 • För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller din beställning av våra Tjänster.
 • För att meddela dig om ändringar i våra Tjänster.
 • För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra Tjänster.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.
 1. B) För våra berättigade ändamål:
 • För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att använda IP-adresser, enhetsidentifierare eller annan nödvändig information för att blockera oegentlig användning av tjänster i syfte att skydda våra Tjänster eller i övrigt att verkställa och tillämpa våra allmänna villkor.
 • För att förbättra våra Tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att tillhandahålla uppgifter i samband med fusioner och företagsförvärv inom ramen för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, inbegripet att anpassa reklam så att den hänför sig till sådant som du troligen är intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra Tjänster.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 1. C) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling?

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs ovan i:

– punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att du ska kunna beställa och använda våra tjänster,
– punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra Tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet,
– punkt (C) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

4 Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till?

Vi kan använda uppgifter på aggregerad nivå för att kontrollera hur våra Tjänster används så att vi kan förbättra och utveckla dem och vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje parter, t.ex. innehållspartner och annonsörer. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig.

Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

 • för att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag,
  ● för att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet,
  ● för att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av eller prenumeration på våra Tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra Tjänster, enheter och användare från sådan användning,
  ● för att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden,
  ● för att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra Tjänster,
  ● som en del av fusioner och företagsförvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår sekretesspolicy,
  ● till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster exempelvis datalagring, säkerhetstjänster, SMS och e-posthantering, betallösningar, hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

5 Var behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet en plats som är en av dem som kommissionen har fastställt säkerställer en adekvat skyddsnivå. Personuppgifterna kan lämnas ut till en av våra leverantörer. Dennes personal kan exempelvis arbeta med att fullgöra din beställning, hantera dina betalningsuppgifter och utföra våra supporttjänster. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem.

6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför samlar vi in och behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Normalt gäller följande lagringsperioder:

Typ av uppgifter Vad är det? Lagringstid
Användaruppgifter Bl.a. information för att du ska kunna logga in och använda Not Alones tjänster. Till dess kontot raderas (behandlas i fem år)
Kundtjänstuppgifter Bl.a. information som du lämnar när du har kontakt med Not Alones kundtjänst 3 år (ärendeloggar, e-post och textdialog)
Kontouppgifter Bl.a. information om ditt konto, som användarnamn, lösenord och information om tjänster som du har köpt genom Not Alones tjänst Till dess kontot raderas
Transaktionsuppgifter Bl.a. information om transaktioner på ditt konto i samband med köp genom Not Alones tjänst 10 år
Kraschloggar och loggfiler Information om fel och kraschar som används för att hitta och rätta fel 3 månader

Efter 2 års inaktivitet (inga köp och ingen inloggning på Not Alones tjänst) kontaktar vi dig och ber dig logga in på ditt Not Alone-konto för att behålla tjänsten. Om du väljer att inte logga in på kontot kommer det att raderas.

7 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Alla betalningstransaktioner hanteras via köp i app och hanteras av din apptjänst som ansvarar för hela köpprocessen eller krypteras med allmänt erkända teknologier i branschen och omfattas av säkerhetsnormer från PCI Security Standards Council.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident. Liksom rutin för att meddela drabbade så att de att vidtaga lämpliga åtgärder.

8 Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd). Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vilket innebär att du inte kommer kunna använda tjänsten mer.
 • Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan tjänst.
 • Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra Tjänster.

Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 30 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 30 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

9 Sekretess
När det gäller personliga uppgifter och positionsuppgifter omfattas Not Alone av de sekretessregler som anges i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen GDPR 25/5 2018. Inga personliga uppgifter eller positionsuppgifter kommer utlämnas av Not Alone till tredje part, under förutsättning att inget brott begåtts och uppgifter begärs av polisiär myndighet för brottsutredning.

Not Alone kommer inte att delge, sälja eller lämna ut några av dina personuppgifter eller data som lagras när du använder våra tjänster till någon tredje part utom vad som beskrivs i denna sekretesspolicy eller med ditt samtycke.

10 Ansvar
Se de allmänna villkoren, ”Allmänna villkor

11 Facebook-krav
Du kan tillåta Not Alones tjänster att interagera med Facebook. Facebook bidrar med information om användaren till Not Alone. Not Alone är inte en del av eller kontrollerar Facebook, det betyder att användaren ska läsa Facebooks sekretesspolicy för att förstå hur Facebook hanterar personlig information och sekretess.

12 Ansvarsfriskrivning
Se de allmänna villkoren, ”Allmänna villkor

13 Gällande lag och tvister
Dessa villkor ska regleras av och är utformade i enlighet med Svensk lag. Tvister ska uteslutande regleras av Svensk domstol.

14 Kontakta oss
Eventuella frågor om denna policy ska adresseras till hello@notalone.se