Ska det behöva vara så här?

”Vid frågan om otrygghet i att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet, så uppger 30 procent av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller så otrygga att de avstår från att gå ut på kvällen. Bland männen uppger 9 procent detsamma.”

 

– Länk till: Brottsförebyggande rådet 2018,

 

Ska det behöva vara så här? Ska en behöva känna sig otrygg, till och med i det egna bostadsområdet? Vi vill vara fria att gå vart vi vill utan att känna oss rädda. Alla människor har rätt till ett tryggt liv.