Ur vår användarundersökning

Detta visar vår användarundersökning vi utfört under sommaren:
92% uppger att de har upplevt otrygghet eller varit rädda på offentlig plats.
100% anser att vårt samhälle borde kunna vara tryggare.
25% av de som laddat ner vår app använder den regelbundet.
69% uppger att de känt sig mer trygg/säker av att använda Not Alone.
15% uppger att de någon gång har blivit hjälpt av Not Alone